Tutkimussukeltaja


TUTKIMUSSUKELTAJAN PROFIILI
- Kuka on tutkimussukeltaja ja mitä hän tekee?


Tutkimussukeltaja on tutkija, joka kerää tutkimuksiin tarvitsemaansa aineistoa sukeltamalla. Tässä suhteessa hän on kuten tarkastus- tai pelastussukeltajat, joille sukeltaminen on varsinaisen ammatin jatke. Tutkimussukeltajan kokonaistyöajasta kuluu veden alla yleensä alle 1%.

Vedenalaiset tutkimusmenetelmät  vaihtelevat tieteenalasta riippuen. Tämä vaikuttaa myös tutkimussukeltajan työssään tarvitsemiin sukellustekniikoihin. Suomessa sukeltavat biologit käyttävät yleensä samanlaisia sukellusvälineitä kuin tavalliset laitesukelluksen harrastajat. Joskus tutkimuskohde kuitenkin on tavallista syvemmällä tai työ kestää tavallista pitempään. Tällöin tutkija tarvitsee monimutkaisempaa kalustoa, kuten seoskaasuja tai pintailmaa.

Vedenalaisarkeologit tutkivat erilaisia ihmiskultturin jäänteitä, jotka syystä tai toisesta ovat joutuneet veden pinnan alle. Laivahylkyjen lisäksi tällaisia voivat olla erilaiset kanava- tai satamarakenteet tai vaikkapa paalujen varaan veden päälle rakennetut kylät, jotka ovat ajan ja olosuhteiden kuluttamina vajonneet pohjalle. Sukeltavat arkeologit tutkivat esimerkiksi Virossa kivi- ja rautakautista kohdetta, joka oli aikoinaan rakennettu paalujen varaan järven päälle.

Sukeltavat biologit ja limnologit puolestaan ovat kiinnostuneita vedenalaisesta luonnosta. Tyypillinen biologin tehtävä on tutkia, mitä leviä ja vesikasveja jonkin ihmistoiminnan (esimerkiksi jätevedet, ruoppaus) vaikutuspiirissä elää ja miten tämä toiminta niihin vaikuttaa. Sukeltavat biologit hakevat myös pohjasedimentistä näytteitä, jotka myöhemmin tutkitaan laboratoriossa. Veden alle voidaan myös rakentaa erllaisia koelaitteistoja, joiden avulla tutkitaan vesieliöiden fysiologiaa tai ekologiaa.

Geologisella tutkimussukelluksella on Suomessa pitkät perinteet, mutta viime vuosina alan tutkimus on keskittynyt aiheisiin, joissa tutkimusaineistoa saadaan parhaiten pinnalta käytettävillä noutimilla ja akustisin menetelmin. Sukeltajia käytetään kuitenkin esimerkiksi muilla menetelmillä tehtyjen havaintojen tarkistamiseen ja näytteiden hankkimiseen hankalasita paikoista, joihin noutimet eivät yllä. Myös luolien tutkimuksissa sukeltaminen on osoittautunut korvamattomaksi menetelmäksi.


Voiko tavallinen ammatti- tai harrastesukeltaja tehdä tutkimussukeltajan töitä?

Tutkimussukeltajien tehtävät veden alla ovat yleensä teknisesti melko helppoja. Tutkimussukelluksessa on kuitenkin kysymys tutkijan tietämyksen mukanaolosta vedenalaista tutkimusaineistoa kerättäessä. Joskus tarvittavan näytteen noutamiseen riittää, että sukeltajalle annetaan tehtävästä selkeät ohjeet, mutta useimmiten tehtävään liittyy paljon lopputulokseen vaikuttavia pieniä yksityiskohtia, jotka vain tutkija itse tai samaa tieteenalaa tunteva henkilö hallitsee.

Ammattilaisten suhtautuminen turvallisuuteen on aina vakavaa, eivätkä he ota turhia riskejä. Ammattitutkimussukeltajat, jotka täyttävät eurooppalaiset AESD tai ESD standardien pätevyysvaatimukset ovat varsin varmoja ja osaavia sukeltajia, joilta tutkimustehtäviin liittyvät työt tehtävien suunnittelusta ja logistiikasta aina itse sukeltamiseen ja jälkitöihin sujuvat rutiinilla, jota ainakin harrastussukeltajien on yleensä vaikeaa ylittää.

Tutkijan kouluttautuminen ESD tai AESD standardin mukaiselle tasolle ennen tutkimusaineoston keruuta kannattaa, sillä näin työ sujuu turvallisemmin, tehokkaammin ja sen tieteellinen taso paranee.

Subpages (1): Tyoterveys
Comments